Financiering zorg

Zorg via PGB, WLZ, WMO en ZIN
PGB, WLZ, WMO en ZIN zijn alle vier regelingen op basis waarvan je financiële ondersteuning van de overheid kunt krijgen op het gebied van dagbesteding, wonen, persoonlijke verzorging en begeleiding en huishouding.
WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg, WMO voor Wet Maatschappelijke ondersteuning, PGB voor Persoonsgebonden Budget en ZIN voor Zorg in Natura.
Je kunt in dit geval kiezen voor 3 vormen van financiering:

1) Je kiest voor een Persoonsgebonden Budget (PGB).  Het zorgkantoor maakt het geld dat met uw zorgvraag gemoeid is over naar de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Je stuurt het contract dat De Vertakking Zorg met je aangaat naar de SVB. Daarna stuur je iedere maand de rekening van de vertakking Zorg naar de SVB. De SVB betaalt vervolgens namens jou de rekening aan de vertakking Zorg. De SVB kan ook maandelijks automatisch een bedrag overmaken mits het een vast maandbedrag betreft.

2) Je kiest voor Zorg in Natura (ZIN). Je geeft bij het zorgkantoor aan dat je de zorg van vertakking Zorg wilt ontvangen. Vertakking Zorg werkt in dit geval nauw samen met Sa Leuk Hûs in Gytsjerk. Sa Leuk Hûs is een gecontracteerd aanbieder en kan de aan jou geleverde zorg rechtstreeks afrekenen met het zorgkantoor. Wij spreken vervolgens met jou af hoe de zorg er uit gaat zien, maar rekenen af met het zorgkantoor. Je krijgt hier geen specificatie of afschrift van.

3) Woon je al bij een zorgaanbieder en heb je al ZIN, maar wil je bijvoorbeeld de dagbesteding van vertakking Zorg ontvangen? Dan kunt je jouw instelling vragen om De Vertakking Zorg als onderaannemer aan te nemen. Wij rekenen dan de zorg af met de instelling die jou woonzorg biedt.

Kies je voor dagbesteding en/of individuele begeleiding bij De Vertakking Zorg, dan kunnen wij je helpen om je weg te vinden in de organisaties en mogelijkheden die er op dit gebied zijn en zo jouw zorg optimaal te regelen.