Welkom bij Todam | terug op de arbeidsmarkt

Voor mensen, door mensen!

Welkom bij ToDam | Terug op de arbeidsmarkt

Wij proberen in samenwerking met gemeenten, overheid en het bedrijfsleven kansen te genereren.

Voor mensen door mensen

Wij leven allemaal samen in een samenleving en bevinden ons in een lastig economisch klimaat. Hierdoor hebben veel mensen geen werk en dit aantal blijft toenemen. De afstand tot de arbeidsmarkt wordt om uiteenlopende redenen voor velen steeds groter. Zij willen graag, maar krijgen te weinig kansen. Tijd voor verandering: Social Return is door de overheid in het leven geroepen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen en zo een herintreding te stimuleren.

Hierdoor kunnen wij uw openbaar groen onderhouden tegen een lage kostprijs, maar nog belangrijker: kansen voor herintreding creëren en zo de afstand tot de arbeidsmarkt overbruggen voor de mensen die daar recht op hebben.

Concept

Steeds meer mensen hechten waarde aan een groene omgeving. Om de kwaliteit hiervan te bewaken worden in de meeste gemeenten afspraken over beeldkwaliteit gemaakt.De recessie zet met bezuinigingsmaatregelen deze afspraken echter steeds meer onder druk, waardoor de kwaliteit van openbaar groen helaas niet altijd gewaarborgd kan worden. Een bijkomend nadeel van het huidige economisch klimaat is dat de werkloosheid toeneemt en de afstand tot de arbeidsmarkt voor velen alsmaar groter wordt.

Wij geloven in een effectieve oplossing: ToDam. Mensen die op de bestaande arbeidsmarkt buiten de boot (dreigen te) vallen een rol laten spelen in het openbaar groen. We spreken dan van Groene Diensten.

Bij ToDam komen mensen te werken met uiteenlopende achtergronden. Velen hebben momenteel de moed verloren na een lange periode van solliciteren. Zij willen graag, maar krijgen geen kansen. Wij brengen daar verandering in.

Re-integratie op de arbeidsmarkt lastig kan zijn en dat realiseren wij ons. Om die reden wordt het tempo en de werkdruk laag gehouden en wordt er gestreefd naar een stressvrije werkplek. Stap voor stap helpen wij de mensen weer in het arbeidsritme te komen. Stilstand maakt plaats voor vooruitgang.