Inrichting en onderhoud van tuinen & parken

Specialisten in boomverzorging

Vakmanschap in boomrooierij

Welkom bij de Vertakking | Boomverzorging

Al meer dan 35 jaar een begrip!

De Vertakking is één van de oudste boomverzorgingsbedrijven van Friesland. Het bedrijf is met passie opgezet door B. Plaat in Hallum, vervolgens gezamenlijk en later verder voortgezet door Jetze Terpstra. In 1995 is de Vertakking verhuisd van Hallum naar Ryptsjerk. Terpstra runt tegenwoordig nog steeds vol overgave het bedrijf in Ryptsjerk.

Terpstra was altijd van mening dat bomen vaak een imposante waarde om ons heen hebben en van groot belang zijn voor de natuur.

Door de bomen de juiste begeleiding en verzorging te geven, kunnen we ons groene cultuurgoed in stand houden en datgene geven wat ze nodig hebben. Dit houdt tevens in dat het kappen van bomen ook een belangrijke functie heeft in de natuur. Door zieke of dode bomen te kappen en te vervangen door nieuwe gezonde bomen zorgen we ervoor dat er een gezonde structuur in blijft.

CO2 Prestatieladder

De Vertakking is actief bezig met duurzaamheid . Wij werken continu aan het zo CO2-neutraal mogelijk maken van onze bedrijfsprocessen. Sinds 2019 geven we hier concreet invulling aan en stappen in op niveau 3 van de prestatieladder. In december 2019 vindt de audit plaats. Wij houden u via onze website op de hoogte van de ontwikkelingen. Op de website www.SKAO.nl vindt u meer informatie over de CO-2 prestatieladder.

Documenten

Laatste nieuws op Facebook

Bekijk hier onze promotiefilm:

‘Groen heeft een positieve uitwerking op de mens.
Het is daarom van het grootste belang
zorgvuldig en liefdevol
om te gaan met onze groene leefomgeving.’

| Boomverzorging voor overheid en particuliere sector.

Project uitvoering van begin tot eind

Wij zijn in staat zelf zorg te dragen voor de uitvoering van het gehele project. Indien nodig schakelen wij voor specifieke werkzaamheden een onderaannemer in. Op deze wijze zijn en blijven wij verantwoordelijk voor het resultaat en tevens blijven wij voor de klant het vaste aanspreekpunt. 

Het leveren van kwaliteit en de tevredenheid van onze opdrachtgevers staan altijd voorop !

Al 35 jaar een begrip

Het bedrijf is opgericht in Hallum en later in 1995 in Ryptsjerk voortgezet, in eerste instantie werkzaam als Boomverzorging’s bedrijf en is vervolgens uitgegroeid naar een bedrijf die tevens werkzaam is in het onderhoud van Groen en in de boomrooierij.

De Vertakking werkt in de particuliere sector maar tevens doen wij ook vele werkzaamheden voor onder andere instanties zoals Gemeente, provincies, Defensie en Waterschappen.

De Vertakking: een impressie

Een stukje geschiedenis in beeld

Zo ging het voorheen…