Bomen rooien met boomknippers

Bomen zijn een verrijking voor hun omgeving, maar soms worden ze te groot voor hun plaats of staan in de weg i.v.m. herinrichting van het terrein. Wij kunnen zulke bomen rooien of verplaatsen. Hiervoor hebben we twee kranen op rupsbanden waarmee bomen gerooid of beter gezegd ‘geknipt’ kunnen worden.

Kranen met boomknippers
Aan de kraan wordt een ‘boomknipper’ gemonteerd die twee vlijmscherpe bladen heeft. De boomknipper knipt eerst de boom in zijn geheel af en daarna worden de stam en takken zo klein geknipt dat het materiaal af te voeren is.

  • Onze kleinere kraan van 2,5 ton kan bomen knippen tot ca. 15 cm doorsnee.
  • De grotere kraan van 9 ton kan bomen tot een doorsnee van ca. 30 cm knippen.
  • Bomen met een grotere diameter dan 30 cm kunnen door onze professionele boomrooiers handmatig met een kettingzaag gerooid worden.

Onze stobbenfrees kan de boomstronk die overblijft tot een meter diepte verwijderen. Vraag meer informatie of een prijsopgaaf via onze contactpagina of bel 0511 431331.

Aandachtspunten

Kapvergunning
Denkt u erom dat u niet zomaar een boom mag rooien: u hebt meestal een kapvergunning van de gemeente nodig. Informeert u bij uw gemeente naar de geldende regels. Het verkrijgen van een kapvergunning kan tot ca. 3 maanden duren. Kom niet in de verleiding om zonder vergunning te kappen: er wordt streng gecontroleerd en de boete kan behoorlijk oplopen.

Verstoor geen vogels of vleermuizen of andere beschermde diersoorten
In januari 2017 is de ‘Flora- en Faunawet’ vervangen door ‘de wet Natuurbescherming’. Deze wet verbiedt het opzettelijk vernielen, beschadigen en verstoren van nesten, rustplaatsen en eieren van beschermde vogels, vleermuizen en andere beschermde dieren.  Is hier geen sprake van dan mag de boom het hele jaar door gekapt worden, mits u een kapvergunning heeft. Er is dus geen sprake meer van een vast broedseizoen. De meeste vogels broeden tussen ca. 15 maart en 15 juli, moeras- en watervogels kunnen broeden tot half augustus.