CO2 Prestatieladder

De Vertakking is actief bezig met duurzaamheid . Wij werken continu aan het zo CO2-neutraal mogelijk maken van onze bedrijfsprocessen. Sinds 2019 geven we hier concreet invulling aan en stappen in op niveau 3 van de prestatieladder. Wij houden u via onze website op de hoogte van de ontwikkelingen. Op de website www.SKAO.nl vindt u meer informatie over de CO-2 prestatieladder.

Documenten